Osmanlı İmparatorluğunun Son Halifesi Abdülmecid Efendi'nin Mahmud Sâdık Bey'e İthafen İmzalığı Kabin Fotoğrafı, 1306 târihli, Phebus Fotoğrafhanesi, kenarları hâliyle, 32x42 cm

İthaf, "Hocam Mahmud Bey Efendi'ye" şeklindedir. Altına Son Halife Abdülmecid Efendi'nin kendine has imzası ve târih bulunmaktadır.