Birinci Cihan Harbi'nde Ağır Topçu Liva Kumandanı Kaymakam Mustafa Bey'e Verilen Madalya Beratı, 1332 târihli, Osmanlıca, Enver Paşa pençe mühürlü, 22x42 cm