İhap Hulusi'nin Şahane Üslübunu Yansıtan İllüstrasyonuyla 1933 Târihli "T. C. İnhisarlar İdaresi Yeni Seneyi Tebrik Eder" Yazılı Karton Yeni Yıl Şapkası, 32x16 cm