Lot : 74
Kategori : Kitap
II. Meşrutiyet Dönemi Şâiri Yazar ve Gazeteci Süleyman Nazif Tarafından İbnülemin Mahmud Kemal İnal'a Gönderilmiş Osmanlıca Mektup, 1926 târihli, 10x16 cm
Metin, "Maruz-ı bende ve biraderleridir, Servet-i Fünun'da intişâr eden büyük bir istifâde-i fikriyyenin nâçiz ve nâ-kâfi bedel-i şükrânı idi. Lütfen tastir buyurulan keremname ise alicenabane bir iltifatdır. Asıl teşekkür etmek abd-i âcize düşer. Baki beka-yı izz ü faziletini efendim, 9 Ağustos 1926 Süleyman Nazif" şeklindedir. Zarfın üzerinde ise "İstanbul'da Bayezid kurbünde Mercan'da Muradiye sokağında şerefmukim sabık beylikçi-i divan-ı hümayun edib-i muhterem İbnülemin Mahmud Kemal Beyefendi hazretleri üstâdımıza arîzadır" şeklindedir.
Lot Detayları
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede