Osmanlıca "Samarra" Haritası, Altıncı Ordu Erkan-ı Harbiye İkinci Şubesi Tarafından Basılmış, kenarları hâliyle, arkasında Osmanlıca "Kolordu Kumandanlığına" ibâresi mevcut, 59x67 cm