Mekteb-i Fünûn-ı Harbiye-yi Şâhâne Mühendis Sınıfı Talebelerinden Trabzonlu Şâkir Efendi Kabin Fotoğraf, arkası Osmanlıca, 1312 tarihli, haliyle, 8x12 cm

Mekteb-i Fünun-ı Harbiye-yi Şahane, II. Mahmud zamanında 1835’te subay yetiştirmek üzere açılan askerî mekteptir.