Balkan Harbi'nde Şehîd Olan Erkân-ı Harp Yüzbaşı Celâl Bey Kabin Fotoğraf, 8x15 cm

Arkasında Osmanlıca "Balkan Harbi'nde şehîd olmuşdur" yazılıdır.