Balkan ve Birinci Cihan Harbi Kumandanlarından Hasan İzzet [Arolat] Paşa'nın Çocuğu, Metin Arolat'ın dedesidir, arkası Osmanlıca ithaflı, 1330 tarihli, 10x19 cm