Mehmed Şükrü [Sagun] Paşa'nın Terekesinden Muhtelif Sekiz Adet Fotoğraf

İçerisindeki fotoğraflar şu şekilde izah edilebilir: Anne ve kız çocuğu kabin fotoğraf, Strommeyer&Heymann Caire [Kahire], 19x27 cm, Hanımefendi Kabin Fotoğraf, Pascal Sebah, Constantinople, 11x15 cm İki Hanımefendi Kabin Fotoğraf, 22x17 cm, Fesli Erkek Çocuk ve Kız Çocuğu Kabin Fotoğraf, Foto Pascal Sebah, Constantinople, her biri 5x9 cm, Çocuk Kabin Fotoğrafı, Th. Servanis Cadi Keuy [Kadıköy], Constantinople, haliyle, 11x17 cm, Fesli Çocuk Kabin Fotoğrafı, arkası Teyzesi Saffet Hanım'a ithaflı, 1328 tarihli, 11x17 cm, Fesli Tipler Hâtıra Fotoğrafı, haliyle, 18x13 cm, Fesli Tip ve Kızı Talat Hanım, arkası Osmanlıca ithaflı, Parnasse Fotoğrafhanesi, Constantinople, 1325 tarihli, 10x14 cm