İsmet Özel'den Sevgi Sanlı'ya İthaflı ve İmzalı ''Şiir Kitabı'', Adam Yayıncılık, Haziran 1982

İthaf, ''Sevgi Sanlı için güzelliklere doğru yürekli yanına duyduğum güvenle 7.XII.1984'' şeklindedir.