İlhan Berk'ten Sevgi Sanlı'ya İthaflı ve İmzalı ''Şenlikname'', Yeditepe Yayınları, Ekim 1972

İthaf, ''Sevgili Sevgi'ye içtenlikle İlhan Berk 73'' şeklindedir.