[Uşakizâde] Halid Ziya Uşaklıgil'e ait Osmanlıca 3 kitap bir arada: Bir Hikaye-i Sevda - Kırık Hayatalar - Kenarda Kalmış

Bir Hikaye-i Sevda [künyesi eksiktir] ÖZEGE kataloğuna göre: Sabah Matbaası, İstanbul 1922, 294 sayfa, ÖZEGE; 2315 / Kırık Hayatlar, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1342 [1924], 539 sayfa, ÖZEGE; 10687 / Kenarda Kalmış, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1924, 208 sayfa [Son sayfa yarısı eksik], ÖZEGE; 10538, 13x19 cm