Osmanlıca Nutuk, Gazi Mustafa Kemal [Atatürk], İkinci Elli Bin, Ankara 1927, haritaları mevcut değil, 543 sayfa, 19x28 cm, ÖZEGE; 15583