Osmanlıca Paris'den Tih Sahrasına, Malga Sekizinci Kolordu Kumandanu Erkan-ı Harp Miralayı Ali Fuad'dan ithaflı ve imzalı, Akşam Matbaası, 1337, 103 sayfa, 15x20 cm, ÖZEGE; 16174

Türk asker ve harp tarihçisi Ali Fuat Erden, 1931-1943 yılları arası Harp Akademileri Komutanı olarak görev yaptı. 1900 yılında Harp Okulu'nu ve 1903 yılında da Harp Akademisi'ni bitirdi. Yemen'deki birlik ve karargâhlarda, Balkan Savaşı'nda 3. Kolordu kurmaylığında ve Paris Askerî ataşeliğinde bulundu. I. Dünya Savaşı'nda Suriye'de Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın maiyetinde 4. Ordu Kurmay Başkanlığı görevini yürüttü. 1916 yılında miralay rütbesine terfi etti. Daha sonra 8. Kolordu komutan vekilliği yaptı. 1917 yılında İstanbul'da Harp Tarihi dairesine atandı. I. Dünya Savaşı sırasında gösterdiği başarılar nedeniyle Osmanlı, Almanya ve Avusturya tarafından nişan ve madalyalar tevcih edildi. 1921 yılında Türk Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Savaştan sonra İzmir Müstahkem Mevkii komutan vekilliği görevinde bulundu. 1926 yılında Mirliva rütbesine terfi etti. 6 Nisan 1931 tarihinde atandığı Harp Akademileri Komutanlığı görevini 13 Mart 1943 tarihine kadar sürdürdü. Bu görevi sırasında 1937 yılındaki Trakya Manevraları'na katıldı. 1947 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti. Ertesi yıl emekli oldu. 1957 yılında öldü. Görevi süresince kalem aldığı eserleri; Rus-Japon Harbi (1903), Osmanlı-Rus Seferi (1877-1909), Paris'ten Tih Sahrasına (1918), 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinin Plevne'nin Sukutundan Sonraki Netice-i Katiye Devresinde Süleyman Paşa Ordusunun Balkanlardaki Harekâtı (1924)