Osmanlıca Coğrafya-yı İstatistiki, Mehmed Rüştü'den ithaflı ve imzalı, Mahmud Bey Matbaası, Dersaadet 1311, 173 sayfa, 12x19 cm, ÖZEGE; 24244

İthaf "Muhibbi Azizim Hafız Efendiye hediyemi nacizanemdir 26 Nisan 1310" şeklindedir.