Osmanlıca "Halil - 1315" damgalı, Süleymaniye işi pirinç hamur kesme aleti, 20x5 cm...