Celi sülüs istif ile ayet taslağı, "Ey ateş! İbrahim için serin ve selametli ol" 23x17 cm...