SUNSET BLVD. müzikalinin tanıtım kitapçığı, 20 sayfa, 24x33 cm...