ZAPO (Haftalık Mecmua), No:1, 68 sayfa, 12x17 cm

Sırt kısmında ayrılma ve yırtılmalar mevcuttur