GERMINIE LACERTEUX, E. ve J. Goncourt, çeviren: Ziya Osman Saba, İstanbul 1949, Milli Eğitim Basımevi, 292 sayfa, 12x18 cm, Ziya Osman Saba´dan İTHAFLI VE İMZALI...

İthaf, "Sevgili sermürettibimize 16.12.949" şeklindedir.