PROF. H. REŞİT TANKUT´UN GÜNEŞ-DİL TEORİSİNE GÖRE PANKRONİK USULLE VE PALEO-SOSYOLOJİK DİL TEKİKLERİ ADLI TEZİNDE GEÇEN ÖRNEKLER, TDK, 1936, Devlet Basımevi, 20 sayfa...