Ahmet İzzet tarafından 1236 tarihli Sultan Mahmut için yazılmış şiir, 20x54 cm...