Vami ketebeli 1264 tarihli tezhipli Ehl-i Beyt istifi talik yazı, 40x48 cm...

Çerçevesinde kurt yeniği vardır.