1342 tarihli iki satır celi talik şiir, 58x37 cm...

Arka yüzünde Burhaneddin Belhi'ye ait olduğu notu yer almaktadır.