1338 tarihli Hüseyin Hüsnü ketebeli talik yazı, "Aleyke Avnullah", 21x13 cm...

Arka yüzünde tezhibin İsmail Hakkı Altınbezer'e ait olduğu notu mevcuttur.