Halim Özyazıcı terekesinden, "Eskişehir bir numaralı tahrir musakkafat komisyonu azasından" nesih yazı, 16x6 cm...