Halim Özyazıcı terekesinden, "Ömer Lütfi Divan Muhasebat Murakibi" talik ve nesih yazı, 9x6 cm..