Halim ketebeli, "Mümtazzâde Rıfat" yazılı rika yazı, 12x5 cm...