BÜYÜK SALAVAT-I ŞERİFELER, İstanbul 1958, Ergin Kitabevi, 12 sayfa, 17x12 cm...

Ketebe, "El-Fakir El-Münib Hafız Saim min telamiz El-Hac Mustafa Halim" şeklindedir.