Hattat Halim Özyazıcı terekesinden, numune üzerine yazılmış sipariş mektubu, 18x12 cm...