Sultan Abdülmecid el çekme tuğralı, Bursa Harmancık´da Mevlevi İsmail Hakkı Türbesine Türbedar atama beratı, çerçevesiyle birlikte 42x72 cm...