İşgal döneminden kadife üzerine "Adana (Cilicie) Souvenir" yazılı örtü (44x48 cm) ve bir adet Levant Orduları, bir adet de Fransız Orduları madalyası...