Halife-i Müslimin Abdülmecid Efendi´den Yaveri Nizameddin Efendi´ye ithaflı ve imzalı, 1341 (1923) tarihli fotoğraf, Sebah & Joaillier Fotoğrafhanesi, 25x37 cm...