Kurmalı teneke yolcu figürü, kurma anahtarı eksik haliyle, 17x6 cm

Kurma anahtarı eksik olduğundan mekanizmasının çalışıp çalışmadığı denenmemiştir.