"Odabaşı / Vramşabuh 1926" yazılı ve "Galata Perşembe Pazar Arslan Han" adresli ticarethane mührü, 3x3 cm...