LA MESA CUDİA, LAS LEYES DEL LAŞERUT KON ATESTASYONES DE LA SENSYA DE LA MEDEKERİA, Nisim Behar, (Profesor de Ebreo en las Eskolas Cudias de İstanbul.) 5715-1955, Güler Matbaası 62 sayfa...

Ladino dilindedir. Dini kurallar ve Kaşerut (Yahudilikte dinen tüketilebilir gıda) ile ilgili kurallar Künye sayfası Mahazikei -Tora Kaşeli ayrıca da künye arka sayfasında okutulduğu dönem birinci gelen Roza Benbasat´a armağan edilmiştir ibareli ve ıslak imzalı metin içerir. Ayrıca Hahambaşılığı tarafından öğretmen Nissim Behar onayıyla yazılmış bir önsöz içermektedir. 20 x 14 cm. Kağıt Kapaklıdır.