Ön yüzü ıslak imzalı Hermann Rosenthal, 1918 Tarihli Foto, Constantinople, Beyazıt Andriomenos Fotoğrafhanesi soğuk damgalı...