Yetsiat Mitsrayim, İsrailoğullarının Mısır Çıkışı´nın İbranice basit lisan ile anlatım kitabı, H. İnbar, Kudüs Salomon Matbaası, 24 sayfa...