Deri üzeri düşük ayar gümüş, tokası taş süslemeli kemer, 80x4 cm