Kemik ağızlık, ağızlığın üzeri ince gümüş kakma ile bezenmiştir, 10 cm