Ünlü Amerikan heykeltıraş Lloyd Lillie tarafından imal edilmiş, American Chronicle Collection koleksiyonundan İngiliz askerî üniformalı kurşun heykel, 20x8x8 cm