Hattat Halim terekesinden Rika meşk, Halim Efendi ve Hamid Aytac´ın ketebeleri mevcut, 35x23

Halim Özyazıcı´nın hocası Hamid Aytac´a gösterdiği meşk. metin içinde Mustafa Halim, Azmi (Hamid Aytaç) ve Mustafa İzzet ketebeleri meşkedilmiş. arka tarafı celi sülüs karalama.