Hoca işi Sülüs yazı, 11x8

"İbrahim Mâhuş" ismi yazılmış