Celi Sülüs İğneli kalıp, 40x29

"tevekkeltü alellah" (Allah´a tevekkül ettim) yazılı