"Okşan Kremi - İstanbul" kabartma yazılı, içi dolu metal krem kutusu, 4x4x1 cm